X

HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2019 HTKK 4.1.6 ngày 22/03/2019

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng chính thức do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam với phiên bản mới nhất là HTKK 4.1.6iHTKK 4.1.7 được Tổng Cục Thuế đã nâng cấp ngày 08/03/2019 các bạn vào tải về ngay ở link bên dưới nhé.

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.6 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán đồng thời nâng cấp một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh khi triển khai phiên bản 4.1.3

Download htkk 4.1.5 mới nhất 03/2019:

Link download: https://download.dantaichinh.com/2019/htkk4.1.4.zip

HTKK 4.1.6 ngày 22/03/2019

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác…

iTaxViewer 1.5.4 mới nhất ngày 01/03/2019

iTaxViewer 1.5.4 là phiên bản mới nhất ngày 01/03/2019 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của…

Những tính năng nổi bật của Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.3

Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ NNT,…

Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com